O nás

Toto OZ vzniklo z iniciatívy občanov mesta Sliač – mestskej časti Hájniky, ktorým záleží na zdravom životnom prostredí a tiež v čase, keď bola kompletne rekonštruovaná letisková dráha letiska Sliač, ktorá po dokončení mala slúžiť hlavne pre vojenské účely. Stanovy OZ boli zaregistrované na Ministerstve vnútra dňa 4.5.2007. Medzi hlavné ciele v čase občianskeho združenia patrila ochrana životného prostredia počas rekonštrukcie letiska Sliač a iniciovanie prípravy dopadových štúdií vojenského letiska na stav životného prostredia a zdravie obyvateľov mesta Sliač a priľahlých obcí.

  Z technických  príčin a iných dôvodov OZ prestalo byť aktívne a jeho oživenie nastalo až koncom roka 2014, keď sa dali dokopy občania, ktorým nie je ľahostajné, v akých podmienkach žijú, čo dýchajú a majú záujem zabezpečiť pre všetkých obyvateľov mesta Sliač a okolitých obcí kvalitu života v spojitosti so životným prostredím na vyššej úrovni, ako je tomu v súčasnej dobe. Najväčšou výzvou pre OZ je presadzovať a iniciovať dostupnými zákonnými prostriedkami minimalizáciu hlukových a emisných dopadov na občanov v súvislosti s prevádzkou vojenských bojových lietadiel na letisku Sliač.

VID_20160824_081745