Arogancia najvyšších vládnych kruhov pokračuje

Ak ste náhodou nezaregistrovali na internetových stránkach správu o zvýšenom hluku nad letiskom Sliač, tak Vám OZ DOST dáva do pozornosti, že najbližších päť mesiacov budú prebiehať letecké nácviky našich pilotov na tohoročné letecké dni doma aj v zahraničí. Tým najjednoduchším spôsobom sa nám omlúvajú za zvýšenú hlučnosť, za ktorú sa nič neplatí. Za svoje letecké majstrovstvo, ktoré budú predvádzať v zahraničí bude naša armáda určite náležite odmenená. Obyvateľom Sliača a okolitých obcí však stačí suchá omluva.

Iniciatíva nášho združenia pokračuje a našou najčerstvejšou aktivitou je podanie sťažnosti na Regionálny úrad verejného zdravotníctva, na vypracovanie hlukovej štúdie v meste./viď príloha/ V blízkej dobe pripravujeme tiež ďaľšiu protestnú akciu proti leteckým dňom na Sliači a proti ďaľšiemu agresívnemu zvyšovaniu hluku, bez akejkoľvek kompenzácie obyvateľov Sliača a priľahlých obcí!

Sťažnosť na RÚVZ