Články

Letecké dni 2018

Vážení obyvatelia, Oznamujeme Vám, že dňa 1.9.2018 v čase od 8.00 hod. do 10.00 hod. pri penzióne Na Rožku poriadame opäť protestnú akciu proti leteckým dňom a hluku na Sliači.  Príďte aj vy vyjadriť svoju nespokojnosť a podporiť tak naše spoločné úsilie.  

PF 2018

Občianské združenie DOST praje všetkým svojim priaznivcom a sympatizantom príjemné prežitie vianočných sviatkov  a veľa osobných aj pracovných úspechov v roku 2018. Milan  Krajči a Laco Bálint

Nevzdávame sa

Dávame do Vám pozornosti : – ďalšie odpovede z Kancelárie prezidenta, MO SR a RÚVZ vo Zvolene.   Dožiadanie MO SR 11.7.2017 Odpoveď z MO SR 18.7.2017         Odpoveď z RÚVZ 19.7.2017 Odpoveď z kanc. prez. 24.7.2017 List p. Kiskovi 28.8.2017 List p. Gajdošovi 4.9.2017

Arogancia najvyšších vládnych kruhov pokračuje

Ak ste náhodou nezaregistrovali na internetových stránkach správu o zvýšenom hluku nad letiskom Sliač, tak Vám OZ DOST dáva do pozornosti, že najbližších päť mesiacov budú prebiehať letecké nácviky našich pilotov na tohoročné letecké dni doma aj v zahraničí. Tým najjednoduchším spôsobom sa nám omlúvajú za zvýšenú hlučnosť, za ktorú sa nič neplatí. Za svoje letecké majstrovstvo, ktoré budú predvádzať v zahraničí bude naša armáda určite náležite odmenená. Obyvateľom Sliača a okolitých obcí však stačí suchá omluva. Iniciatíva nášho združenia pokračuje a našou najčerstvejšou aktivitou je podanie sťažnosti na Regionálny úrad verejného zdravotníctva, na vypracovanie hlukovej štúdie v meste./viď príloha/...

Zlý vplyv leteckej dopravy na podnebie je potrebné znižovať

Letecká doprava je integrálnou súčasťou rozvoja súdobej spoločnosti, pretože umožňuje v rekordnom čase prekonávať veľké vzdialenosti.  Podľa predpovedí sa jej objem do roku 2020 dokonca zdvojnásobí!! Nemožno však ignorovať fakt, že emisie z lietadiel narúšajú pokrok v iných sektoroch a zároveň bránia dosahovaniu cieľov Kjótskeho protokolu.   Negatívne pôsobenie leteckej dopravy na životné prostredie Lietadlo je v porovnaní s ostatnými dopravnými prostriedkami najväčším znečisťovateľom.  Aké ekologické dôsledky sa pri lete prejavia závisí čiastočne od letovej výšky. V blízkosti povrchu Zeme sú splodiny vznikajúce pri spaľovaní aspoň čiastočne absorbované zelenými rastlinami. V tejto vrstve atmosféry môžu oxidy dusíka z výfukových plynov spolu...